Prečo s Adamkom nevyhľadávame tzv. “baby-friendly” miesta